Vridande moment

Vridande moment

Vridandemoment Skärholmen Vridande moment är ett 35 m högt konstverk i Cortenstål skapat av Aston Forsberg 1968 för Skärholmens centrum. 2018 ombads Fox hjälpa till med förnyad belysning åt skulpturen. 4 st Griven Powershine Spot belyser den nere delen samt 2 st Onyx...
Fritt fall

Fritt fall

Fritt Fall På Gröna Lund Sex stycken RGBW-spotlights från Griven belyser Fritt Fall på Gröna Lund. För att täcka den höga höjden på 80 m har tre smalstrålande Powershine mk2 och tre ultrasmala Onyx använts. Fox Belysning levererade detta 2019. Passagerarna dras...